Om oss

Vi har över 22 års erfarenhet i branchen och vi specialiserar oss inom livsmedelsindustrin. Vi har lyckats att behålla våra kunder från starten 1993 men det är också med stolthet vi kan berätta att vår personal stannar och trivs hos oss år efter år.

Nöjda kunder och nöjd personal går oftast hand i hand!

För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.

Renax AB sysselsätter i dag runt 100 anställda, vi finns  i södra och mellersta Sverige men vi har även kapacitet att utföra våra tjänster på resterande orter i Sverige.

Renax AB ska med en aktiv affärsorienterad organisation, anpassad till kraven från marknaden och vara ett aktivt stöd i utvecklingen av våra kunders företag. För oss är högsta kvalitet ett måste. Bästa betyget man kan få som leverantör är att bli en samarbetspartner med kunden inte bara leverantör.