Kvalitetspolicy

Renax AB ska med en aktiv affärsorienterad organisation, anpassad till kraven från marknaden och vara ett aktivt stöd i utvecklingen av våra kunders företag. För oss är högsta kvalitet ett måste – vi förutsätter annars att våra kunder inte återkommer. Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

  • långsiktiga kundrelationer,
  • hög kompetens,
  • en öppen och rak kommunikation och
  • motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst.