Livsmedelsstädning

Renax Livsmedelshygien erbjuder professionella rengörings- och servicesystem för livsmedelsindustrin, formade efter kundernashöga krav på hygienservice. Här ingår anpassade rengöringsprogram, dagliga besiktningar, bakteriekontroller.
Våra kunder är styckerier, charktillverkning, grönsaksindustrin, bagerier samt övrig livsmedelsindustri.

Det är i de flesta fall vår personal som lämnar produktionslokalerna sist. Därför kan vi även lösa en hel del andra uppgifter. Vi kan t ex åta oss att göra förberedande åtgärder för nästa dags produktion, kontrollera kylrum samt yttre miljö.

Behovsanpassade rengöringskoncept

Metodik och rengöringsbehov skiljer sig ofta mellan olika produktionslokaler, och för att resultatet skall bli det bästa möjliga startar vi alltid ett samarbete med en behovsanalys. Den utgör i sin tur grunden för hygienbeskrivning, arbetsinstruktioner, kontrollrutiner och val av rengöringsprodukter.

Renax är proffs på att göra rent. Vi investerar i den senaste utrustningen, vi har godkända rengöringsprodukter som lämpar sig för respektive uppgift och vi har en erfaren och kunnig personal. Vår service kan effektiviseras samtidigt som vår utrustning inte tar plats från vår uppdragsgivares dagliga verksamhet. Dessutom kan vi erbjuda maximal driftssäkerhet, ett heltäckande miljöprogram, kvalitetssäkring och sist men inte minst kunskap om gällande lagar och förordningar.